Exposición Nacional Zaragoza 2016

Verona de Andaba Xey
CCJ / BOBJ / BOB / 3BOG / 3 BEST IN SHOW JUNIOR
Manchego de Andaba Xey
CCJ / BOS
Ch. Berengaria de Andaba Xey
Excelente 1ª clase campeonas

Juez:
Entries: